Nybakte foreldre

  • Hjemmebesøk av jordmor tidlig etter fødsel (gjelder foreldre bosatt i Kongsvinger kommune)
  • Babymassasjekurs
  • Tips og råd

(C) iStockPhoto

Kurs i babymassasje

Kurset er beregnet på en forelder og babyen. Vi møtes tre ganger en time i løpet av en måned. Kontakt oss for påmelding og ytterligere informasjon.

Noe du savner eller spesielle ønsker? Ta kontakt!